TVKP User menu

Definitie

Wat bespreken partijen met elkaar om samen sturing te geven aan de Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn in de regio Zuidoost-Brabant? Op deze kennissite delen we ontwikkelingen, planvorming en genomen besluiten in de regio Zuidoost met betrokkenen en geïnteresseerden.